عنوان : دكترصادق شهریاری ازتوزیع 300سبدغذایی بین ماداران بارداردرباغملك خبرداد
کد خبر : ۶۲۸۷۳
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ 
ساعت : ۱۴:۴۹:۳۶
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

دکترصادق شهریاری ازتوزیع 300سبدغذایی بین ماداران بارداردرباغملک خبرداد

دکترشهریاری گفت:سبدغذایی فوق باهمکاری بنیادعلوی وابسته به دفترمقام معظم رهبری که شامل برنج،روغن،مرغ،پنیر،عسل،ماکارونی وبه ارزش4/000/000ریال میباشددکترشهریاری افزوداین سبدبین مادرانی که دچارکم خونی،وکم وزنی وهمچنین به لحاظ مالی فاقدتمکن مالی می باشندتوزیع گردیده است.