عنوان : دیدارمجموعه بهداشت ودرمان ومسئول دفترنماینده بادادستان عمومی وانقلاب شهرستان باغملك به مناسبت هفته قوه قضائیه
کد خبر : ۶۳۱۲۰
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ 
ساعت : ۱۴:۱۱:۳۲
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

دیدارمجموعه  بهداشت ودرمان ومسئول دفترنماینده بادادستان عمومی وانقلاب شهرستان باغملک به مناسبت هفته قوه قضائیه

دراین دیدارحاج نظری مسئول دفترنماینده،موسوی رئیس بیمارستان،زارعی سرپرست مرکزبهداشت وروابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک باحضوردرمحل دفتردادستان باتبریک هفته قوه قضائیه یادوخاطره شهیدبهشتی و72 نفرازیاران باوفایش راگرامی دشتند

دراین دیدارکیانپوردادستان شهرستان باغملک:ازهماهنگی وهمدلی دستگاههای دولتی دررفع مشکلات مردم سخن گفت وآمادگی دادستانی ومجموعه قضات این شهرستان راجهت ایجادامنیت وهرگونه همکاری اعلام نمود

 کیانپورگفت:همه بایدباهمدلی وهمکاری درخصوص رفع مشکلات مردم تلاش کنیم جزیره ای عمل نکنیم که سودوفایده ای به نفع مردم ندارد

وی افزود:مشکلات آب شرب خواسته به حق مردم است که مسئولین می بایست دررفع این مشکل باجدیت تلاش کنند

ایشان تشکرویژه ای هم ازمهندس خادمی نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی دربحث رسیدگی به وضعیت مشکلات شهرستان ودکترشهریاری دربحث رسیدگی به وضعیت حوزه سلامت مردم داشتند

سپس مهندس موسوی رئیس بیمارستان ومهندس زارعی سرپرست مرکزبهداشت گزارشی ازوضعیت بهداشت ودرمان وطرحهای اجراء شده دراین حوزه رابه اطلاع دادستان رساندند