عنوان : نصب سیستم هارمونیك دراتاق عمل بیمارستان شهیدطباطبایی باغملك
کد خبر : ۶۴۹۸۴
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 
ساعت : ۱۵:۰:۲۱
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

نصب سیستم هارمونیک دراتاق عمل بیمارستان شهیدطباطبایی باغملک

دکترشهریاری گفت:سیستم هارمونیک بااعتباری بالغ بر320/000/000ریال خریداری ودراتاق عمل بیمارستان نصب گردید

وی گفت: این سیستم جهت انجام اعمال جراحی((لاپاروسکوپی) وهمچنین جراحی های بازشامل تخصصهای زنان،ارتوپد،اورلوژی کاربرددارد.

دکترشهریاری افزودباپیگیرهای انجام شده به جهت رضایتمندی مردم وارائه خدمات مطلوب آن چه درتوان داریم درخصوص تجهیز وتعمیربیمارستان فعلی به کارخواهیم گرفت ضمن اینکه بیمارستان 96تختخوابی جدیدازاولویت کاری این مدیریت درجهت راه اندازی وافتتاح خواهدبودکه می تواندباری ازمشکلات درمانی مردم رامرتفع نماید
بازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0