عنوان : دكترشهریاری مدیرشبكه بهداشت ودرمان باغملك ازخریدونصب دستگاه ROدربخش دیالیزبیمارستان شهیدطباطبایی خبرداد
کد خبر : ۶۴۹۸۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ 
ساعت : ۱۵:۲:۵۳
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

دکترشهریاری مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ازخریدونصب دستگاه ROدربخش دیالیزبیمارستان شهیدطباطبایی خبرداد

دکترشهریاری مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک گفت:دستگاه مذکورباهدف تصفیه آب دیالیزباظرفیت 800 لیتردرساعت وبااعتباری بالغ بر450 میلیون ریال خریداری ودربخش دیالیزنصب گردید

وی گفت:درحال حاضرتمامی دستگاههای بخش دیالیزجهت رعایت حال بیمارن دیالیزی به طورکامل تعویض وبه روزشده است وبانصب این دستگاه کاررسیدگی وخدمات دهی به بیماران دیالیزی باسرعت عمل بیشتری انجام خواهدشدبازگشت           چاپ چاپ         
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0