عنوان : مهندس زارعی سرپرست مركزبهداشت باغملك درجلسه توجیهی اصحاب رسانه: درج نادرست خبرخودكشی دررسانه هاخودباعث ایجادموج خودكشی می شود
کد خبر : ۶۵۳۰۹
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ 
ساعت : ۱۵:۱۲:۲۰
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 

مهندس زارعی سرپرست مرکزبهداشت باغملک درجلسه توجیهی اصحاب رسانه: درج نادرست خبرخودکشی دررسانه هاخودباعث ایجادموج خودکشی می شود

درجلسه ای که باحضورپایگاههای خبری اوربه نیوز،خورنا،باغملک نیوزورئیس اداره ارشاداسلامی،حراست،روابط عمومی،واحدسلامت روان برگزارگرد:مهندس زارعی سرپرست مرکزبهداشت باغملک

ازاصحاب رسانه درزمینه اطلاع رسانی وآگاه سازی جامعه تشکرنمودندوگفت:معضل خودکشی عوامل متعددی دارد که بایدریشه یابی شود ودرج نادرست خبرخودکشی دررسانه هاخودباعث ایجاد موج خودکشی می شود که تبعات منفی بدنبال دارد

زارعی گفت:هدف مسئولین خمت به مردم است ونیاز به پشتیبانی دارندکه اصحاب رسانه می توانند درزمینه آگاه نمودن جامعه وارائه مطالب مثبت رسانه آموزشی هم باشندوگفتگوباهمدیگردرتمامی زمینه هابه رسیدن اهداف کمک می کند

وی گفت:جبهه گیری درمقابل همدیگرچه درجامعه وچه درخانواده باعث ایجادمشکلات خواهدشدکه

 می طلبداخلاق ورفتاراسلامی رعایت شود

سپس لجم اورک مسئول حراست شبکه خانم آقایی کارشناس بهداشت روان وسلامت وامیری روابط عمومی مطالب خودرا ارائه نمودندوبه سئولات مطرح شده توسط خبرنگاران پاسخهای لازم داده شد