عنوان : عیادت ازسالمندان بستری شده دربیمارستان شهیدطباطبایی باغملك
کد خبر : ۶۵۳۹۶
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ 
ساعت : ۱۴:۲۴:۱۲

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

عیادت ازسالمندان بستری شده دربیمارستان شهیدطباطبایی باغملک

مهندس زارعی رئیس مرکزبهداشت،مدیرداخلی بیمارستان،حراست،روابط عمومی،واحدبهداشت خانواده به مناسبت هفته ملی سلامت سالمندان باحضوردربیمارستان شهیدطباطبایی باغملک باهداءگل ازاین عزیزان تکریم گردید/