عنوان : برگزاری نشست بصیرتی ویژه 9دی ماه توسط بسیج جامعه پزشكی باغملك
کد خبر : ۶۸۶۶۸
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ 
ساعت : ۱۵:۱۴:۱۰
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

 برگزاری نشست بصیرتی ویژه 9دی ماه توسط بسیج جامعه پزشکی باغملک

این نشست باحضورحاج آقاپرچم مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه درسپاه ناحیه باغملک حاج آقابناری امام جماعت شبکه وهمکاران بسیج جامعه پزشکی شاغل درستادشبکه ومرکزبهداشت برگزارگردید

دراین نشست حاج آقاپرچم مسئول حوزه نمایندگی سپاه ناحیه باغملک درخصوص وقایع 9دی ماه شناخت دشمن مطالبی عنوان نمودندوگفت: دشمن آشکارمشخص است ولی دشمن پنهان سختیهای آن ازدشمن آشکاربیشتروبه مراتب خطرناکتراست  که بایدبابصیرت افزایی وگوش بفرمان ولی فقیه جلوی توطئه های دشمنان ایستاد

وی گفت:خدمات بخش بهداشت ودرمان که درشهرستان انجام می شود خالصانه وگمنام می باشدواین تلاش ها دلگرمی مردم رابه نظام بیشترمی کند

حاج آقاپرچم افزود:کمیته ای درآمریکا به عنوان دموکراسی تغییرحکومت ها تشکیل گردیدوتاجایی هم موفق بودندامانتوانستنددرنظام جمهوری اسلامی خللی ایجادکنندآنهم به برکت خون شهداوهمت همین مردم بوده که یکی ازکارهای آنان سناریوی 88بودکه مردم تودهنی محکمی به ایادی استکبارجهانی زدندوجا دارد باارائه خدمات خوب وارزشمند به مردم قدردان آنان باشیم.