عنوان : دكترصادق شهریاری مدیرشبكه ورئیس كانون بسیج جامعه پزشكی ازویزیت بیش از1000نفربیمار توسط اكیپ های تخصصی بسیج جامعه پزشكی سپاه ولی عصردرشهرستان باغملك خبرداد
کد خبر : ۶۸۷۳۱
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ 
ساعت : ۱۰:۲۹:۳۳
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

 دکترصادق شهریاری مدیرشبکه ورئیس کانون بسیج جامعه پزشکی ازویزیت بیش از1000نفربیمار توسط اکیپ های تخصصی بسیج جامعه پزشکی سپاه ولی عصردرشهرستان باغملک خبرداد

دکترشهریاری گفت:اکیپ های تخصصی بسیج جامعه پزشکی سپاه ولی عصر(عج)باهدف محرومیت زدایی ورسیدگی به وضعیت بهداشت ودرمان مناطق محروم وکم برخورداردرشهرصیدون  مستقروبیش از1000نفررابصورت رایگان ویزیت نمودند

دکترشهریاری گفت:اکیپ های فوق باتخصصهای،داخلی،جراحی عمومی،قلب،مغزاعصاب،گوش حلق وبینی،اورتوپد،اعصاب روان،اورلوژیست،زنان وزایمان،دندانپزشکی وغیره بوده اندکه خدمات رایگان رابه مردم ارائه نمودند

وی گفت:بسیج جامعه پزشکی باهمکاری بهداشت ودرمان آماده است  تادرتمامی نقاط محروم چه درمان رایگان وچه آموزشهای لازم دراین زمینه به صورت خودجوش رسالت اصلی خودراکه همان خدمت بی منت به مردم است راانجام دهد