عنوان : بازدیدمهندس تامرادیان معاون فرماندار،موسوی ریاست بیمارستان شهیدطباطبایی،كارشناس فنی فرمانداری ازبیمارستان 96تختخوابی درحال احداث باغملك
کد خبر : ۶۹۲۱۲
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ 
ساعت : ۱۴:۳۵:۱۲
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

 

بازدیدمهندس تامرادیان معاون فرماندار،موسوی ریاست بیمارستان شهیدطباطبایی،کارشناس فنی فرمانداری ازبیمارستان 96تختخوابی درحال احداث باغملک

تامرادیان به منظوراطلاع ازآخرین وضعیت پروژه فوق ازتمامی طبقات بازدیدوازنزدیک روندپیشرفت فیزیکی پروژه راموردارزیابی قراردادند

دراین بازدیدمهندس زمانی پیمانکاربیمارستان گزارشی ازوضعیت موجودومشکلات را ارائه نمودند

مهندس تامرادیان درحاشیه بازدیدگفت:باپیگیریهای انجام شده پروژه روندخوبی داشته وامیدواریم بتوانیم موضوع تجهیزات وسایرمشکلات این پروژه را ازطریق مقامات استانی وشهرستان مرتفع نماییم