عنوان : دیداردكترزمان زاده سرپرست شبكه بهداشت ودرمان باغملك
کد خبر : ۷۵۰۰۲
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 
ساعت : ۱۱:۵۸:۵
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغمک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغمک

دیداردکترزمان زاده سرپرست شبکه بهداشت ودرمان باغملک

واعضای بسیج جامعه پزشکی باخانواده شهیدامید فرجی زنگنه  ازشهدای ترور31شهریور

دکترزمان زاده مدیرشبکه دردیدارباخانواده شهیدبویژه مادرشهید گفت:هرچه داریم ازبرکت ومجاهدت شهداوایثارگران است واگرنبود این رشادتها امروزدرآرامش نبودیم

وی گفت:خدمت به مردم وایجادرضایتمندی بین مردم درحقیقت همان راه شهدااست که بایدادامه بدهیم

درپایان لوح تقدیری به رسم یابودبه خانواده شهدا اهداء گردید