عنوان : حضورمدیرشبكه بهداشت ودرمان باغملك ،كاركنان برمزارشهدای گمنام به مناسبت دهه مبارك فجر
کد خبر : ۷۵۷۰۵
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ 
ساعت : ۱۱:۴۳:۳۹
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغمک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حضورمدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ،کارکنان برمزارشهدای گمنام به مناسبت دهه مبارک فجر

دراین مراسم دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک گفت:فداکاری شهیدان وازخودگذشتگی آنان،صبراستقامت خانواده های این عزیزان باعث اقتدارنظام جمهوری اسلامی شده است.

وی گفت:تنهاکاری که می توان ماراسربلندنمایدوادامه دهنده راه شهیدان باشیم خدمت به مردم است که بایدهمیشه این مهم راسرلوحه کاری خودقراردهیم.

دکترزمان زاده:به بیان خاطرات دوران جنگ تحمیلی پرداخت وگفت:رزمندگان مادردوران دفاع مقدس درتمامی عملیاتهاتوانستندحماسه های بزرگی بیافرینندکه این حقیرتوفیقی داشتم درعملیات ولفجر8دربین رزمندگان باشم وخودشاهدیکی ازافتخارات این عزیزان بودم. وامروزه ماهم می توانیم درتمامی مسائل سخت ودشوارکاری پیروزوسربلندبیرون بیاییم به شرطی که رفتاروبرخوردمان شهدایی باشدهمان روحیه جهادی وانقلابی راداشته باشیم.