عنوان : حضوردكترخلیلی معاون توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشكی،دكترزمان زاده مدیرشبكه به همراه كاركنان درراهپیمایی22بهمن باغملك
کد خبر : ۷۵۷۱۷
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ 
ساعت : ۱۴:۴۶:۸
منبع خبر : روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغمک

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

حضوردکترخلیلی معاون توسعه ومنابع دانشگاه علوم پزشکی،دکترزمان زاده مدیرشبکه به همراه کارکنان درراهپیمایی22بهمن باغملک

دکترحمیدرضاخلیلی معاون توسعه ومنابع دانشگاه ،مهندس مسیحی مسئول بودجه،شیربیگی مدیردفترفنی،دکترزمان زداه مدیرشبکه به همراه کارکنان شبکه بهداشت ودرمان درراهپیمایی 22بهمن شهرستان باغملک حضوریافتند

دکترخلیلی درحاشیه مراسم گفت:هدف ازحضوردراین مراسم تجدیدمیثاق باآرمانهای انقلاب امام وشهیدان می باشد.

وی گفت:بهداشت ودرمان درامرخدمات رسانی به مردم درطول 40سال عمرانقلاب تلاش وایثارگریهای زیادی بویژه درزمینه ارتقاءسلامت،ساخت خانه های بهداشت ،مراکزبهداشتی ودرمانی وبیمارستانهای تخصصی وفوق تخصصی درسظح استان خوزستان ازخودنشان داده است