• ساعت : ۱۲:۱۷:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
  • کد خبر : ۷۸۹۶۸
روابط عمومی شبكه بهداشت ودرمان باغملك
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک

دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ازمراجعه بیش از289880 نفربه مراکزخدمات جامع سلامت خبرداد.

دکترزمان زاده گفت:ازآنجائیکه هدف ماخدمت بی منت به مردم است وارتقاءسلامت آنان می بایست خارج ازهر گونه حاشیه وسیاسی کاری باشداین بخش ازشهریورماه 97 لغایت مرداد98 به بیش از289880نفر خدمات بهداشتی ودرمانی ارائه نموده است که این تعدادهم خدمات بهداشتی وهم درمانی گرفتند.

وی گفت:خدمات ارائه شده راوظیفه ذاتی وانسانی خودمی دانیم واین مهم باجدیت ادامه داردکه همکاری وهمیاری سایرمسئولین شهرستانی وانجمن ها،سمن ها،هم راهگشاست وهمه بایدتلاش نمایند.

دکترزمان زاده افزود:آمادگی لازم راجهت حفظ ارزشهای انسانی واخلاقی تارسیدن به ارتقاءسلامت مردم که قطعاًرضایت خداوندمتعال رابه دنبال خواهدداشت اعلام می نمایم.


منبع خبر
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.5.2.0