• ساعت : ۱۱:۵۹:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ 
  • کد خبر : ۷۹۷۲۷
بازدیدمهندس خادمی نماینده شهرستان،فرماندار،دكترزمان زاده ازمركزخدمات جامع سلامت شهرقلعه تل
بازدیدمهندس خادمی نماینده شهرستان،فرماندار،دکترزمان زاده ازمرکزخدمات جامع سلامت شهرقلعه تل

دراین بازدیدکه به منظور پیگیری ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به مردم صورت گرفت

دکترحسین زمان زاده مدیرشبکه بهداشت و درمان باغملک گفت:نظربه ارتقاءخدمات بهداشتی ودرمانی به مناطق کمترتوسعه یافته ودرراستای طرح نظام سلامت وخدمات رسانی به منطقه قلعه تل خدمات بهداشت ودرمان درقالب اجرای طرح نظام سلامت ازآبانماه 98دراین مرکزبصورت 24ساعته ارائه میگردد

وی گفت:جمعیت شهرقله تل بیش از17000نفرمی باشدکه درحال حاضردارای یک مرکزخدمات جامع سلامت،پایگاه بهداشتی،اورژانس جاده ای وخانه بهداشت می باشدکه درجهت تأمین بهداشت عمومی وارتقاسطح آن ازطریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاًمبارزه بابیماریها،تغذیه،تنظیم خانواده،سلامت دهان ودندان،آموزش بهداشت عمومی،بهداشت خانواده،بهداشت مدارس،بااولویت مراقبت های بهداشتی بویژه مادران باردار وکودکان اقدام می نماید

درپایان ازتمامی واحدهای مرکزفوق بازدیدبه عمل آمد

منبع خبر
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک
امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.5.2.0