• ساعت : ۸:۵۷:۲۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
  • کد خبر : ۸۰۰۵۷
دكترحسین زمان زاده مدیرشبكه بهداشت ودرمان باغملك ازاعزام اكیپ پزشكی به روستای تل شور به مناسبت هفته بسیج خبرداد
دکترحسین زمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ازاعزام اکیپ پزشکی به روستای تل شور به مناسبت هفته بسیج خبرداد

دکترحسین زمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ازاعزام اکیپ پزشکی به روستای تل شور به مناسبت هفته بسیج خبرداد

دکترحسین زمان زاده گفت:اکیپ پزشکی درقالب طرح شهیدرهنمون وباهمکاری کانون بسیج جامعه پزشکی به روستای تل شورازتوابع دهستان دالان بمنظورارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به مناطق محروم  اعزام گردیدوی گفت بیش ازچهل نفربصورت رایگان ویزیت وآموزشهای لازم رافراگرفتند