• ساعت : ۲۰:۲:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ 
  • کد خبر : ۸۰۴۳۶
دكترزمان زاده مدیرشبكه بهداشت ودرمان باغملك ازپلمپ 2واحدمطب مامایی و2واحد مطب دندانپزشكی ثابت وسیاردرباغملك خبرداد

دکترزمان زاده مدیرشبکه بهداشت ودرمان باغملک ازپلمپ 2واحدمطب مامایی و2واحد مطب دندانپزشکی ثابت وسیاردرباغملک خبرداد

دکترحسین زمان زاده گفت:باپیگیری  بازرسان معاونت درمان این شبکه وباتوجه به حساسیت سلامت مردم 2 واحدمطب مامایی،2واحدمطب دندانپزشکی ثابت وسیاردرشهرستان باغملک باحکم قضایی پلمپ گردید وی گفت:باکسانیکه بخواهندسلامت مردم رابه خطراندازندبرخوردقانونی خواهدنمود

دکترزمان زاده افزود:همشهریان عزیزمی تواننددرصورت مشاهده هرگونه تخلف باسامانه 190تماس بگیرندتادراسرع وقت به تخلفات صورت گرفته برخوردقاطع وقانونی گردد

منبع خبر
روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان باغملک
امتیاز :  ۲.۵۰ |  مجموع :  ۲

برچسب ها

    V5.5.2.0